To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc kinh doanh Bất động sản

Tập đoàn Capital House
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Quản lý điều hành nhóm/ bộ phận Kinh doanh;
- Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên;
- Xây dựng, chăm sóc và duy trì quan hệ và phát triển nguồn khách hàng;
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao;
- Thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đến giao dịch mua sản phẩm bất động sản
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Company Overview

Tập đoàn Capital House

http://tuyendung.ecapitalhouse.vn Number of employees: 100-499

Capital House được thành lập năm 2004 với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng, tư vấn thiết kế các dự án bất... View more

Giám đốc kinh doanh Bất động sản

Tập đoàn Capital House