English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc Kiểm soát nội bộ

Mô tả công việc

-Thiết lập và tư vấn cho BGĐ cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát nội bộ.- Tổ chức công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống các quy chế, quy trình, thủ tục, quy định trong toàn Công ty.- Văn bản hóa các quy định, quy trình làm việc và các nội dung công tác liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ.- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng tài chính, phân tích, đánh giá hoạt động tài chính của từng đơn vị trực thuộc và toàn Công ty.-Tác nghiệp với Ban điều hành để soát xét và cập nhật các lĩnh vực cụ thể có rủi ro và tham mưu cho Ban điều hành trong việc chủ động kiểm soát ma trận rủi ro kinh doanh, xác định rủi ro trọng yếu, các công cụ hạn chế rủi ro, các hoạt động nâng chất bắt buộc để hạn chế rủi ro.-Thực hiện các công việc Kiểm soát, dự báo, cảnh báo và đề xuất giải quyết các vấn đề trong phạm vi công tác của Ban Kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu công việc

-Trình độ: Đại học trở lên các ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán. - Kinh nghiệm 05 năm ở vị trí phó phòng kiểm soát nội bộ trở lên.-Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán (Nội bộ hoặc độc lập). - Thành thạo vi tính văn phòng, anh văn B.-Kỹ năng tương tác nội bộ xuất sắc. 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép