Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám Đốc Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin

Job requirement

Định hướng, xây dựng & thực thi chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn Tập đoàn nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh & chiến lược phát triển của Tập đoàn:1. Quản trị và điều hành công việc:- Xây dựng kế hoạch & định hướng phát triển ứng dụng. Giám sát, phân công, rà soát đảm bảo chất lượng việc triển khai hoạt động vận hành ứng dụng nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn Tập đoàn.- Định hướng, phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng công nghệ mới ở mức an toàn nhằm cập nhật lộ trình và tiêu chuẩn phù hợp.- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tìm hiểu yêu cầu & chiến lược phát triển kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn Tập đoàn- Phối hợp với các đơn vị trong IT để xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn Tập đoàn.- Định hướng, theo dõi & hỗ trợ quá trình triển khai các dự án đầu tư, phát triển giải pháp công nghệ phục vụ mức toàn Tập đoàn2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ- Nhận biết rủi ro và tự đánh giá rủi ro của bộ phận trong quá trình vận hành, Lập kế hoạch giải quyết rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ3. Quản lý nguồn nhân lực- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận- Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống4. Các trách nhiệm khác- Tham gia thiết lập các tiêu chuẩn giải pháp ứng dụng nhằm mục đích định hướng, kiểm soát trong việc đưa ra các giải pháp công nghệ có tính bền vững, linh hoạt, hiệu quả.- Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về phát triển giải pháp ứng dụng- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc- Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của Tập đoàn.

Job requirement

- 9+ năm kinh nghiệm làm việc trong phát triển phần mềm hoặc giải pháp công nghệ. - 9+ năm kinh nghiệm làm việc trong vận hành ứng dụng, ưu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử là ưu thế.- 9+ năm kinh nghiệm quản lý (Quy mô quản lý > 10 người, quản lý các hệ thống hỗ trợ, có thể bao gồm một hoặc vài hệ thống kinh doanh nhỏ và vừa)- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành CNTT, thạc sỹ ngành khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, tài chính …- Có kiến thức vững vàng về các hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động của toàn Tập đoàn- Am hiểu, nắm vững qui trình phát triển phần mềm và vận hành hệ thống ứng dụng- Kỹ năng áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn, mô hình thực tiễn, phương pháp quản lý trong lĩnh vực phát triển giải pháp phần mềm như - Kỹ năng quản trị tổ chức và quản lý nhân sự (quản lý năng lực, năng suất / hiệu suất, kỹ năng coaching / khuyến khích, khả năng vận dụng các mô hình và phương pháp quản trị)- Kỹ năng nhận diện stakeholder & phân loại thứ tự ưu tiên, phân bổ nguồn lực và bảo vệ kế hoạch- Khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và tổ chức, phát triển con người- Tư duy chiến lược- Tiếng Anh tốt

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục