English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Dự Án

Mô tả công việc

- Có khả năng thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án đầu tư- Nắm rõ phương pháp triển khai dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, giai đoạn chuẩn bị sản xuất, giai đoạn sản xuất, giai đoạn kết thúc dự án chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.- Tham gia phối hợp với các phòng/ban lập tổng tiến độ triển khai dự án, chịu trách nhiệm tiến độ giao hàng- Quản lý, phân công, giám sát toàn bộ cán bộ nhân viên trong BQLDA để thực hiện các nhiệm vụ của BQLDA do Ban Tổng giám đốc giao cho; Truyền đạt kế hoạch thực hiện đến các thành viên, xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện, xác định mốc thời gian hoàn thành công việc, kiểm tra, theo dõi thực hiện; Đề xuất nhân sự BQLDA trình Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm;Đề xuất xử lý các nhân sự thuộc BQLDA nếu không đáp ứng được công việc được giao và có hành vi không trung thực, tiết lộ thông tin của dự án hay công ty;- Triển khai kế hoạch thực hiện dự án (kế hoạch chào mẫu, ký hợp đồng, sản xuất hàng loạt, giao hàng); Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án;- Báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình triển khai dự án về thiết kế, tiến độ, chất lượng, chi phí

- Đảm bảo dự án hoàn tất đúng tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công tác giao hàng.

- Kiểm soát chi phí quyết toán dự án theo quy định và theo kế hoạch đã đề ra.- Các yêu cầu khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Dự án theo quy định của công ty

Yêu cầu công việc

  • 10 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương về ngành nghề.
  • Hiểu biết & có kiến thức trong lĩnh vực bán hàng xuất khẩu.
  • Am hiểu thị trường và khách hàng ngành nội thất quốc tế.
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh 
  • Kỹ năng về quản lý dự án, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và các kỹ năng mềm khác.
  • Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự.
  •  Lưu loát trong việc trình bày, chủ trì cuộc họp, trong thể hiện văn bản.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Áp dụng theo pháp luật hiện hành Thưởng theo lợi nhuận: từ 4 tháng lương trở lên