English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Điều Hành

Mô tả công việc

A. PHẠM VI CÔNG VIỆC

 • Quản lý và điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương Nha Trang theo đúng quyết định của pháp luật và qui chế IPPG
 • Xúc tiến và triển khai các khoản đầu tư của IPPG tại tỉnh Khánh Hòa và đại bàn lân cận.
 • Hỗ trợ tất cả các công việc phát triển đầu tư và kinh doanh của các công ty thành viên IPPG tại tỉnh Khánh Hòa và địa bàn lân cận.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Ban Giám Đốc công ty và trước pháp luật về những quyết định trong quá trình điều hành Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương Nha Trang.
 • Chịu sự lãnh đạo, báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc IPPG và Chủ Tịch HĐTV Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương Nha Trang.
 • Chịu trách nhiệm trong việc lên kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương Nha Trang trình TGĐ IPPG phê duyệt.
 • Thương lượng, đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan tới công việc kinh doanh của IPPG tại Nha Trang theo yêu cầu cụ thể từ Ban Tổng Giám Đốc.

B. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH:

1. Giám Đốc chi nhánh IPP Nha Trang

Hoạch định chiến lược:

 • Xây dựng chiến lược phát triển chi nhánh (ngắn hạn và trung hạn)
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm cho chi nhánh, xác định chỉ tiêu cho các phòng ban tại chi nhánh.
 • Hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển nhân sự tại chi nhánh

Tổ chức, điều hành:

 • Thực hiện kế hoạch kinh doanh
 • Điều hành, quản lý và tổ chức việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được phê chuẩn nhằm hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra trong năm.
 • Kiểm tra , giám sát:
 • Phê duyệt:

- Theo hạn mức được Tổng giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm phê duyệt các hồ sơ trong thẩm quyền đã được xác định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

2. Điều hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ tại IPP Nha Trang : các phòng ban gồm nhân sự, hành chính, kế toán, IT…

a. Hành chánh-Nhân sự:

 • Thực hiện việc tìm kiếm và phỏng vấn nhân sự theo kế hoạch mở rộng của toàn bộ các chi nhánh thuộc IPPG tại Nha Trang và Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương Nha Trang.
 • Phụ trách liên hệ các ban ngành tư vấn, hướng dẫn các quy trình, quy định của các cơ quan chức năng cho IPPG.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương Nha Trang theo đúng quy định của pháp luật và của IPPG.

b. Quản lý tài chính

 • Các nghĩa vụ sẽ được thực hiện theo Quy chế tài chính của IPP Nha Trang và Quy chế Tài chính của IPP đã được ban hành.
 • Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch ngân sách theo quý/năm của chi nhánh IPP Nha Trang
 • Quản lý hệ thống tài chính kế toán sổ sách của Chi nhánh theo đúng quy định của IPPG và các quy định hiện hành của các cơ quan ban ngành; duyệt và ký cáo cáo tài chính, quyết toán thuế, nộp thuế đúng hạn, tuân thủ đầy đủ các luật hiện hành;

c. Quản lý marketing & CRM

 • Điều hành, quản lý các hoạt động marketing
 • Đề xuất những chương trình hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh
 • Quản lý hệ thống CRM, chăm sóc khách hàng khu vực Nha Trang
 • Báo cáo đánh giá các kết quả chương trình khuyến mãi
 • Thiết lập và đề xuất chiến lược marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thực hiện đánh giá kết quả đạt được

d. Hoạt động kinh doanh

IPP Nha Trang

 • Thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh của CN IPP Nha Trang đã được phê duyệt.
 • Giải quyết các khiếu nại của khách hàng, đảm bảo mang đến sự hài lòng của khách hàng và tránh các thiệt hại danh tiếng cho toàn Tập đoàn.
 • Quản lý, bảo toàn và điều hành vốn, tài sản cố định, cơ sở vật chất của IPP Nha Trang được giao một cách hiệu quả nhất.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của IPP Nha Trang hàng năm trình Tổng Giám Đốc IPP Nha Trang phê duyệt, gửi báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc và Hội đồng thành viên, Giám đốc Tài chính IPP theo đúng thời hạn quy định.
 • Kiểm tra tính chính xác và hợp pháp khi ký kết các hồ sơ, hợp đồng của IPP Nha Trang theo đúng quy định có liên quan của pháp luật, đúng theo sự ủy quyền của Hội đồng thành viênvà đặt lợi ích công ty lên trên hết.
 • Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của IPP Nha Trang. Không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của IPP Nha Trang để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Triển khai thực hiện đầu tư

a. Triển khai thực hiện đầu tư:

 • Phối hợp với phòng đầu tư và Phó TGĐ Đầu tư IPPG thực hiện tất cả các phương án đầu tư
 • Theo dõi tiến độ, giám sát dự án, quá trình thi công các dự án đầu tư của IPPG để đưa ra các đề xuất chiến lược đúng đắn.
 • Kiểm soát chất lượng, giá thành, tiến độ, … các hợp đồng tư vấn, thi công xây dựng đối với các công trình, dự án đầu tư của Công ty
 • Theo dõi rà soát công tác thẩm định hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ của dự án;
 • Báo cáo tiến độ dự án thường xuyên cho Tổng Giám Đốc và Phó TGĐ Đầu Tư IPPG

b. Nhiệm vụ hỗ trợ khác

 • Hỗ trợ tất cả các dự án khác theo yêu cầu từ Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn IPP

C. QUAN HỆ ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI

1. Tạo niềm tin và giữ liên hệ tốt với các bộ phận nội bộ:

 • Toàn bộ cán bộ công nhân viên tại CN IPP Nha Trang và IPPG
 • Ban Điều hành của CN IPP Nha Trang và IPPG.

2. Tạo niềm tin và giữ liên hệ tốt với cơ quan bên ngoài:

 • Các cơ quan, các Sở, ban, ngành tại phường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc IPPG về các việc liên quan đến đối ngoại với các cấp chính quyền

3. Các nghĩa vụ khác:

 • Các nghĩa vụ khác chưa được liệt kê ở đây sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định của CN IPP Nha Trang do BQT ban hành tùy từng thời điểm.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan là một lợi thế
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong đó có 5 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành
 • Viết và nói lưu loát tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện và phát triển các dự án đầu tư
 • Có hiểu biết sâu về các nguyên tắc quản lý tài chính và vận hành doanh nghiệp
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án và các phương pháp quản lý chung
 • Có tư duy kinh doanh với kỹ năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc
 • Thành thạo kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Thành thạo kĩ năng giao tiếp và nói trước công chúng

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép