English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUỸ TỪ THIỆN

Mô tả công việc

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động Quỹ Từ Thiện Sức Khỏe là Số 1.

- Thiết lập hệ hống và mối quan hệ với các cơ quan, chính quyền địa phương, trường học, các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm sức khỏe, các trại trẻ mồ côi, hay nhiều cá nhân trong cả nước để tìm kiếm đối tượng và tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

- Các công việc có liên quan theo yêu cầu từ Tổng Giám Đốc.

Yêu cầu công việc

Nữ, tuổi từ 30-40

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan.

Anh văn: Nghe nói đọc viết tốt.

Có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức xã hội, yêu thích công việc thiện nguyện.

Có mối quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ là ưu thế.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương