Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy

Job requirement

-Chịu trách nhiệm trước TGĐ về công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy- Tham mưu, tư vấn cho TGĐ về định hướng điều hành, chiến lược liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất & kinh doanh của Công ty- Tổ chức, sắp xếp nhân sự, bố trí máy móc thiết bị trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất được vận hành liên tục- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ & chất lượng theo yêu cầu- Chỉ đạo việc xây dựng định mức nhân công, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy định của Công ty về Công tác ATLĐ, sức khỏe và vệ sinh môi trường tại Nhà máy- Thực hiện báo cáo với TGĐ & BLĐ về tình hình hoạt động sản xuất , kinh doanh & đưa ra các phương án nâng cao năng lực sản xuất của Công ty- Quan hệ ngoại giao với khách hàng trong phạm vi quản lý, cơ quan đoàn thể tại địa phương địa bàn Nhà máy hoạt động.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý trong doanh nghiệp sản xuất, trong đó có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệp trở lên tại vị trí GĐ/ PGĐ sản xuất trong ngành may mặc.- Có kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức quản lý hệ thống sản xuất (ưu tiên đã làm trong ngành sản xuất may mặc...).- Kĩ năng: giao tiếp và thuyết trình; đàm phán, lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm; có khả năng ra quyết định, định hướng và có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường thay đổi.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng