English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc điều hành - CE0 (6000usd, Ha Noi)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM Cung ứng dịch vụ nhân sự cao cấp.

Xem thêm

Quy mô: 10-20
Người liên hệ: Ms Phương

Mô tả công việc

Khách hàng của chúng tôi là tập đoàn liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo đang cần tuyển vị trí Giám đốc điều hành:

- Tham mưu cho HĐQT xây dựng tầm nhìn của Công ty phù hợp với định hướng của Tập đoàn;

- Xây dựng ,chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty

- Hoạch định cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, chức năng nhiệm vụ các bộ phận quản lý trực tiếp và phối hợp xây dựng cho các bộ phận khác của Công ty;

- Quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của các bộ phận ,đạt mục tiêu đề ra theo định kỳ của Công ty;

- Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình quản trị của Công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành;

- Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách của các bộ phận quản lý trực;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt của Công ty

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ đối nội và đối ngoại (cơ quan, ban ngành có liên quan) đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả;

- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,…..

- Có kinh nghiệm ít nhất 10 năm tại lĩnh vực Đào tạo, Phát triển nguồn nhân lực

- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí tương đương

- Tiếng Anh sử dụng thành thạo