English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Đất Xanh Đông Nam Bộ

GIỚI THIỆU

"Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ (tiền thân Đất Xanh Đồng Nai) thành lập 04/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành... Xem thêm

Quy mô: 100-499
Người liên hệ: Mr Quốc Thuận

Mô tả công việc

* Nhiệm vụ chính:
* Quản lý và phê duyệt hợp đồng:
- Quản lý việc chuẩn bị giao kết, ký kết hợp đồng cho mục đích mua bán sản phẩm bất động sản (BĐS).
- Chịu trách nhiệm trong việc soạn thảo, xem xét và ký kết các phụ lục hợp đồng theo các chương trình bán hàng.
- Quản lý rà soát đối chiếu bộ Hợp đồng đầu tiên được soạn thảo so với mẫu Hợp đồng được ban hành.
- Quản lý soát xét nội dung Phụ lục Hợp đồng/Thỏa thuận điều chỉnh Hợp đồng.
- Kiểm soát, quản lý và phê duyệt hợp đồng trên phần mềm CRM.
* Quản lý công nợ khách hàng:
+ Kiểm tra, giám sát việc theo dõi công nợ khách hàng, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các KPI trong việc thu nợ của khách hàng.
- Thiết lập các giải pháp xử lý nợ, ngăn ngừa việc chậm thanh toán và nợ xấu của khách hàng.
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trước khi bàn giao sản phẩm BĐS.
- Kiểm soát, quản lý và theo dõi công nợ trên phần mềm CRM.
* Kiểm tra, giám sát việc bàn giao sản phẩm BĐS với khách hàng:
- Quản lý, giám sát việc thực hiện các thủ tục để tiến hành giao sản phẩm BĐS với khách hàng.
- Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong quá trình bàn giao sản phẩm BĐS cho khách hàng.
- Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền SD đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho khách hàng
* Hoạt động quản lý sản phẩm:
- Quản lý thông tin và danh sách toàn bộ sản phẩm của công ty (đã bán/chưa bán/đang bán…)
- Triển khai hoạt động công bố sản phẩm đến CB-NV biết để thuận tiện trong việc kinh doanh.
- Triển khai, chỉ đạo quản lý sản phẩm trên phần mềm CRM.
* Triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng:
- Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng.
- Thiết lập các chương trình chăm sóc khách hàng tùy thuộc từng đối tượng khách hàng (mua căn hộ/mua đất nền/mua nhà).
- Tư vấn cho Ban Tổng giám đốc các chương trình về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty, quản lý hợp đồng, chăm sóc khách hàng, mục tiêu, nhiệm vụ chung của phòng DVKH.
- Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năm tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.
- Chịu trách nhiệm giải thích hợp đồng, giải quyết tranh chấp xảy ra (nếu có).
- Chủ động điều phối công việc, phối hợp với các phòng ban khác trong các công việc chung, các sự kiện của công ty.
* Nhiệm vụ khác:
- Liện hệ các đối tác, các đơn vị liên kết kinh doanh, khách hàng hỗ trợ, giải quyết các vấn đề có liên quan.
- Chủ động điều phối công việc, phối hợp với các phòng ban khác trong giải quyết các công việc chung, các sự kiện của công ty.
- Thực hiện các công việc khách theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học, am hiểu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản
- Kinh nghiệm xem xét hợp đồng các loại
- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên (chuyên môn cao)
- Giới tính: nam/nữ
- Tuổi: từ 28 – 45 tuổi
- Kỹ năng giải quyết tranh chấp có liên quan đến hợp đồng tiền tố tụng, trong tố tụng và hậu tố tụng
- Có khả năng quản lý công việc chung, kỹ năng lãnh đạo và khả năng thuyết trình, giải thích vấn đề, phân tích tình huống
- Kỹ năng xử lý tình huống xảy ra cho phù hợp và hài hòa lợi ích các bên
- Kỹ năng giải thích các vấn đề liên quan đến bất động sản, hộ tịch, hôn nhân gia đình
- Kỹ năng soạn thảo, đàm phán hợp đồng với các đối tác
- Ngoại hình khá.