To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc Đầu tư Tập Đoàn

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

1. Hoạch đinh chiến lươc và chính sách đầu tư công nghệ theo chiến lược Tập đoàn

Tham gia xây dựng chiến lược công nghệ; các kế hoạch đầu tư, ứng dụng công nghệ ngắn và dài hạn phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.

Hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định về đầu tư công nghệ

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn về quy trình, quy định và hỗ trợ cách thức triển khai cho đơn vị thành viên

2. Tìm kiếm và phát triển các dự án đầu tư công nghệ mới

Theo dõi sự phát triển của công nghệ mới trên thị trường, đánh giá tiềm năng và khả năng ứng dụng chúng trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn để tham vấn cho Ban Lãnh đạo về quyết định đầu tư.

Tổ chức các hoạt động tìm kiếm và phát triển ý tưởng, dự án công nghệ mới trong và ngoài Tập đoàn. Đánh giá tính khả thi các dự án và tham vấn cho Ban Lãnh đạo về quyết định đầu tư.

Hỗ trợ tư vấn và phát triển các dự án đầu tư công nghệ sau khi thông qua quyết định đầu tư

Hợp tác với các tổ chức, quỹ đầu tư công nghệ khác

3. Đánh giá và thẩm định các cơ hội/dự án đầu tư công nghệ

Đánh giá và thẩm định tính khả thi/tiền khả thi các dự án công nghệ cấp Tập đoàn do Tập đoàn làm chủ đầu tư hoặc do đơn vị thành viên đề xuất, các dự án từ bên ngoài.

Phân tích cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại, phối hợp xây dựng và triển khai hệ thống CNTT, đảm bảo tối ưu các nguồn lực phục vụ phát triển các dự án công nghệ.

Hướng dẫn các đơn vị thành viên về phương pháp nghiên cứu, đánh giá các cơ hội/ dự án đầu tư và hỗ trợ các nguồn lực trong trường hợp cụ thể.

4. Quản lý các dự án đầu tư công nghệ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên

Quản lý danh mục các dự án đầu tư công nghệ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên

Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công nghệ hiện hữu tại Tập đoàn và đơn vị thành viên

Đánh giá tính hiệu quả của các dự án và tham vấn cho Ban Lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị thành viên đề xuất cải tiến, điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt dự án

5. Quản lý các công việc và nhân sự phụ trách mảng đầu tư công nghệ thuộc Ban Đầu tư

Job requirement

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Am hiểu kiến thức về Quản trị dự án, Quản lý đầu tư …(ứng viên có chứng chỉ PMI, PMP hoặc các tương đương là một lợi thế)
  • Chủ động cập nhật thông tin, nhạy bén với sự phát triển, thay đổi của công nghệ mới trên thị trường
 • Kinh nghiệm:
  • Tổi thiểu 05 năm kinh nghiệm làm viêc trong ngành ICT, 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý hoạt động đầu tư liên quan tới công nghệ
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các các quỹ đầu tư công nghệ hoặc các tập đoàn/công ty công nghệ quy mô trên 500 nhân sự
 • Kỹ năng:
  • Kỹ năng quản trị dự án
  • Kỹ năng đàm phán, thương lượng
  • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
  • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Number of employees: 25-99

VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ... View more

Giám đốc Đầu tư Tập Đoàn

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS