To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám Đốc Cung Ứng

Công ty TNHH Việt Nông
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ tiếp nhận nhu cầu hạt giống của đối tác từ P. Kinh doanh/ Ban giám đốc => đưa sản phẩm ra thị trường.

- Hoạch định sản xuất nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu cung ứng giống theo kế hoạch

- Tham mưu TGĐ về chiến lược Nghiên cứu sản xuất & cung ứng giống.

- Hoạch định, tổ chức và quản lý hoạt động Trung tâm cung ứng nhằm đảm bảo sản lượng, chất lượng, thời gian cho các loại giống chủ lực, và hoàn thành mục tiêu hoạt động của đơn vị

- Xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm cung ứng.

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng hướng dẫn công việc, quy trình sản xuất đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ngành.

- Tổ chức quản lý công tác bảo mật toàn bộ thông tin quá trình nghiên cứu

- Tổng hợp và phân tích thông tin, dữ liệu toàn bộ quá trình sản xuất nhằm:

o Cải tiến quy trình sản xuất,

o Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực,

o Nâng cao năng lực sản xuất,

o Cơ sở hoạch định kế hoạch sản xuất tốt hơn

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động trung tâm Cung ứng cho Tổng giám đốc

Job requirement

o   Nam, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan: Nông học, trồng trọt, CNSH….

o   Kinh nghiệm ít nhất 05 năm vị trí tương đương

o   Nắm và hiểu rõ về quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản hạt giống

o   Có khả năng đi công tác

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: 30 - 45
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH PTNN Trang Việt

www.vino.com.vn Number of employees: 100-499

Công chuyên chuyên nhân và chăm sóc giống cây trồng

Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh hạt giống, vật tư Nông nghiệp

Giám Đốc Cung Ứng

Công ty TNHH Việt Nông