To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP

HDBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

  • Work location: Ho Chi Minh

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply:

  • Level: Manager

Job requirement

1.Lập kế hoạch chăm sóc KH VIP hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

2.Phối hợp với P.DVKH các ĐVKD để nắm bắt thông tin và trực tiếp chăm sóc KH VIP đến hạn, lên kế hoạch để tư vấn SPDV chính mà KH đang sử dụng để tạo sự hài lòng của KH và duy trì sự trung thành của KH với HDBank.

3.Nghiên cứu nhóm SPDV phù hợp của HDBank (và trong tập đoàn) mà KH chưa sử dụng để giới thiệu, tư vấn cho KH sau khi SRM đã tư vấn và KH đã hài lòng, duy trì số dư hiện hữu.

4.Nắm vững chính sách, SPDV trên thị trường để hỗ trợ cho công tác chăm sóc KH VIP.

5.Nắm vững chính sách, sản phảm dịch vụ chính của HDBank và một số các SPDV chính của các doanh nghiệp trong tập đoàn.

6.Làm đầu mối phối hợp với các phòng ban HO để thảo luận, trao đổi và tháo gỡ những góp ý, phản hồi, thắc mắc của KH và trả lời đến KH trong thời gian sớm nhất.

7.Thực hiện nhiệm vụ khác do Khối KHCN, Ban GĐCN/TTKD yêu cầu.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP

HDBank