English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc Chuyên môn

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm về đoàn khám bao gồm bác sĩ, điều dưỡng và các nhân sự liên quan và tham gia vào việc xem xét các điều kiện y tế, các loại chi phí cần thiết trước khi tổ chức đoàn khám ngoại viện.

Xác định nhu cầu, tham gia vào việc đưa ra và thực hiện các chỉ dẫn về các chính sách, quy trình quản lý / nguyên tắc hiện có / chỉ dẫn cần thiết về trang thiết bị, danh mục y tế, danh mục thuốc, nhân sự chuyên môn cho các phòng khám, các khói khám, dịch vụ theo yêu cầu để tạo sự chất lượng, hiệu quả về chi phí.

Hiểu, thúc đẩy và quản lý theo các nguyên tắc quản lý y tế để tạo thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe một cách thích hợp vào đúng thời điểm trong đúng điều kiện. Thiết lập các mục tiêu, chiến lược chương trình y tế mạch lạc và tích hợp, đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động cải tiến, phát triển.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính như chuẩn bị ngân sách, xác định thiết bị, các vấn đề liên quan đến nhân sự, phát triển và sửa đổi các quy trình làm việc liên quan.

Phân tích và hiểu các chi phí y tế liên quan, làm việc với phòng ban để nhắm đến mục tiêu kiểm soát chi phí (nhà cung cấp, quy trình hoặc dịch vụ), tạo ra các kế hoạch khắc phục trong việc giảm chi phí như hướng dẫn nhân viên, hướng dẫn các bộ phận để thực hiện các thay đổi trong mô hình sử dụng và quản lý bệnh nhân, quy trình khám bệnh; lựa chọn đối tác mới để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn.

Duy trì mối quan hệ với bệnh viện, các nhóm chuyên nghiệp và các trường y tế để thực hiện việc đào tạo về dịch vụ y tế, các chương trình liên kết khám chữa bệnh.

Cập nhật các quy trình, kiến thức y khoa đã được xem xét trong thực tiễn để áp dụng các thực tiễn tốt nhất cho việc chăm sóc sức khỏe tại công ty.

Đảm bảo tuân thủ tất cả các chính sách của của cơ quan quản lý y tế đối với các hoạt động khám chữa bệnh tại công ty.

Thiết lập các tiêu chuẩn của các bác sĩ chuyên môn, tiêu chuẩn hành vi chuyên nghiệp cho nhân viên y tế, đánh giá các ứng viên thuộc khối chuyên môn, đảm bảo về mặt chuyên môn cho công ty.

Chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân có nguy cơ cao và giúp phối hợp chăm sóc, cung cấp dịch vụ y tế chuyên nghiệp khi cần thiết.

Kết hồ sơ khám sức khỏe khi cần, giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại của bệnh nhân.

Thực hiện việc tư vấn về yêu cầu phúc lợi cho CBNV thuộc khối chuyên môn.

Yêu cầu công việc

Chứng chỉ hành nghề liên quan. Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành y khoa, hoặc tương đương, với các chuyên môn sâu về nội tổng quát, cấp cứu.

Kinh nghiệm trong các lĩnh vực trọng tâm gồm nội Tổng quát, bác sĩ gia đình, hoặc tâm lý học

Có kiến ​​thức và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng; hiểu biết các quy trình chứng nhận về phòng khám, chuyên khoa, phòng thí nghiệm.

Có kinh nghiệm trong cải tiến qui trình.

Có kinh nghiệm trong lập kế hoạch chiến lược và thực hiện, nâng cao hiệu quả tài nguyên, lực lượng lao động, quản lý tài năng.

Kỹ năng cộng tác và phát triển đội ngũ mạnh mẽ, khả năng làm việc trong một môi trường công ty phát triển nhanh

Có khả năng cố vấn cho người khác, trao và nhận phản hồi mang tính xây dựng với các đồng nghiệp và đối tác.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương