English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc Bộ phận Lễ tân - TNH

Mô tả công việc

1. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy trình chính sách, xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ.

2. Xây dựng công cụ, chính sách đào tạo và phát triển nhân sự

3. Tham vấn trong quá trình xây dựng văn phòng và khu vực tiền sảnh đạt tiêu chuẩn phục vụ mà mô hình khách sạn đặt ra

4. Phối hợp với các quản lý trong ban Vận Hành xây dựng một hệ thống vận hành xuyên suốt từ mô hình tập đoàn/ chuỗi cho tới từng khách sạn cụ thể

5. Phối hợp với các Ban trong TNH xây dựng và triển khai các hoạt động giới thiệu quảng bá hình ảnh của công ty

6. Đánh giá và điều chỉnh kịp thời các hoạt động nghiệp vụ đáp ứng với nhu cầu phát triển của chuỗi khách sạn.

7. Xây dựng công tác quản lý chi phí và thúc đẩy doanh thu.

8. Lập kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn 9. Xây dựng tốt mối quan hệ với đối tác và khách hàng

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

- Học vấn: Đại học về nghề du lịch khách sạn hoặc Ngoại Ngữ- Ngoại ngữ: Tiếng Anh viết và giao tiếp thành thạo- Tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power point và các phần mềm quản lý khách sạn.

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực lễ tân khách sạn,- Kinh nghiệm quản lý: Ít nhất 5 năm cùng vị trí tương đương

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: Hiểu rõ chuyên môn, nhìn nhận vấn đề theo logis, có các công cụ tham chiếu thực tế. Chứng minh được quan điểm, quyết định- Kiến thức chuyên môn: Cốt lõi phải là co nghiệp vụ  Lễ Tân, có kiến thức tổng quan trong môi trường làm việc quốc tế

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ: Tốt (năng lực quản lý/ lãnh đạo)- Năng lực chung: Khả năng lãnh đạo và khuyến khích đội nhóm/tổ chức làm việc hướng tới mục tiêu chung- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Có trách nhiệm với mục tiêu chung, đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, kiểm soát rủi ro, chủ động quyết định, dựa trên giá trị cốt lõi của tập đoàn.- Năng lực chuyên môn: Hoàn thành trách nhiệm phù hợp; với sự hướng dẫn cụ thể; tự chủ động trong quá trình thực hiện; xác định nguồn lực cần thiết và nhu cầu cho sự phát triển sắp tới của dự án; phối hợp với các phòng ban khác bất cứ khi nào có yêu cầu

5. Các yêu cầu khác:

- Nhiệt tình, kinh nghiệm, hiểu biết, trách nhiệm, tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Mục đích cao nhất hài lòng khách hàng, đồng hành phát triển bền vững với công ty, tập đoàn

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương