English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Mô tả công việc

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát Quản lý chất lượng- Tổ chức phân công công việc cho Cán bộ phụ trách bộ phận/ Cán bộ giám sát kiểm soát toàn bộ các các công việc thi công của các Nhà thầu trên công trường theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, đảm bảo ATLĐ, VSMT và PCCC trên công trình.- Tổ chức quản lý, kiểm soát thiết kế, duyệt bản vẽ shop drawings của nhà thầu tại công trình theo phạm vi phân công.- Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, thiết bị do nhà thầu đưa vào công trình hoặc do Chủ đầu tư cấp.- Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Lãnh đạo các sai sót so với thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để xử lý.- Chịu trách nhiệm thực hiện các điều khoản của hợp đồng đã ký với nhà thầu/đối tác theo trách nhiệm của CĐT/Công ty.2. Tổ chức kiểm soát tiến độ thi công- Tổ chức triển khai và kiểm soát việc xây dựng theo tiến độ phê duyệt.- Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu.- Đề xuất với PTGĐ phụ trách các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế.3. Công tác nghiệm thu- Tổ chức thực hiện nghiệm thu và bàn giao công việc xây dựng theo đúng quy định.- Xác nhận hồ sơ của các nhà thầu để phục vụ công tác thanh quyết toán.4. Hồ sơ, tài liệu dự án- Chịu trách nhiệm thu thập, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định.- Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của dự án theo quy định.5. Kế hoạch- Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.- Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các cơ sở hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.- Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai.6. Chịu trách nhiệm công tác Đối ngoại, Nhân sự,hệ thống quy định quy chế, tài chính, Pháp chế, Thanh tra, Quản trị rủi ro của Ban QLXD mình phụ trách

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội hoặc Đại học Kiến trúc Hà nội, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.- Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng, có nhiều kinh nghiệm thi công trực tiếp trong các công trình nhà cao tầng, khu đô thị ...- Tối thiểu 3 năm làm công tác quản lý ở vị trí tương đương: Giám đốc BQLXD- Sẵn sàng đi công tác xa khi được yêu cầu.- Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự- Chủ động, bản lĩnh, quyết liệt và tâm huyết với công việc, với tổ chức

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương