To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Tập đoàn Capital House
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, International Travel Opportunity, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

Địa điểm làm việc: Bắc từ Liêm, Hà Nội

  • Quản lý vận hành tòa nhà chung cư.
  • Xây dựng bộ máy nhân sự đảm bảo cân bằng thu chi.
  • Đào tạo nhân viên ban quản lý thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
  • Chịu trách nhiệm trong công tác vận hành hệ thống kỹ thuật của tòa nhà luôn trong tình trạng hoạt động tốt và được bảo dưỡng bảo trì theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho Cư dân
  • Quản lý giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà thầu trong việc bảo trì các hệ thống kỹ thuật.
  • Xây dựng/giám sát việc thực hiện kế hoạch tuần, tháng, năm cho các bộ phận trực thuộc BQL nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch.
  • Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng tháng, hàng năm cho các bộ phận trực thuộc BQL; Giám sát việc chi tiêu ngân sách của các bộ phận đảm bảo tính đúng, tính đủ, tránh mọi trường hợp thất thoát, lãng phí tài sản của Công ty.
  • Quản lý/điều hành nhân sự trong Ban quản lý Tòa nhà.

Company Overview

Tập đoàn Capital House

http://tuyendung.ecapitalhouse.vn Number of employees: 100-499

Capital House được thành lập năm 2004 với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng, tư vấn thiết kế các dự án bất... View more

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Tập đoàn Capital House