English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc bán hàng (RSM) Khu vực phía Bắc

Mô tả công việc

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh theo các kênh phân phối, khu vực, nhà phân phối trong vùng, miền phụ trách...theo chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo việc phân bổ, quản lý nguồn lực một cách tối ưu nhằm đạt được các các mục tiêu về doanh số, độ phủ, sự hiện diện của sản phẩm và hoạt động trưng bày, POSM tại điểm bán, thị phần và hiệu quả hoạt động của các kênh bán hàng trong vùng, miền phụ trách.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh, ngân sách năm theo các kênh phân phối và khách hàng trọng tâm trong khu vực, NPP, vùng miền phụ trách.

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh quý, tháng, năm cho khu vực

- Phát triển đội ngũ kinh doanh bao gồm các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng và đề xuât kế hoạch tuyển dụng, Thực hiện công tác tuyển dụng theo qui định của Công ty.

+ Chịu trách hiệm lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện các Giám sát bán hàng (GSBH), quản lý vùng(ASM).

+ Phối hợp, hỗ trợ GSBH, ASM xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên mới, đào tạo nâng cao các kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên bán hàng (NVBH).

+ Thực hiện việc đánh giá định kỳ năng lực, và hiệu quả hoạt động của nhân viên

+ Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan trong việc lập kế hoạch hỗ trợ bán hàng cho khu vực.

+ Phân bổ ngân sách cho các NPP

+ Triển khai, hướng dẫn, giám sát nhằm đảm bảo ASM/GSBH/NVBH/NPP thực hiện đúng, hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng

+ Hỗ trợ các bộ phận liên quan đánh giá hiệu quả các hoạt động hỗ trợ bán hàng

+ Giám sát chi phí tại nhà phân phối, hạn mức tín dụng và thanh toán

+ Kiểm tra và đánh giá hoạt động phân phối

+ Thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chính sách kinh doanh, qui trình hoạt động kinh doanh, và các chính sách khác của công ty trong toàn bộ khu vực phụ trách

+ Đảm bảo các NPP giao hàng đầy đủ, kịp thời theo lộ trình bán hàng và kế hoạch bao phủ

+ Đảm bảo các NPP, NVBH thanh toán đầy đủ, đúng hẹn các khoản chi trả cho khách hàng theo đúng cam kết

+ Trực tiếp giải quyết các vấn đề khiếu nại về sản phẩm, thực hiện việc đổi trả hàng theo đúng chính sách của Công ty

+ Cập nhật hàng ngày các biến động của thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và báo cáo, đề xuất phản ứng kịp thời đến BGĐ.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí RSM tại các Công ty, Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, rượu bia, thuốc lá và nước giải khát.

- Am hiểu khuynh hướng phát triển thị trường và động thái của các đối thủ cạnh tranh

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, lập kế hoạch, hoạch định chiến lược kinh doanh

- Giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng thuyết phục và tổ chức làm việc theo nhóm.

- Làm việc trong môi trường có áp lực cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên