English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

General Managing ( E-wallet, Appshop)

Mô tả công việc

Khách hàng của VHRS là một trong những doanh nghiệp truyền thông lớn nhất Việt Nam hoạt động trong cả kênh kỹ thuật số và truyền thống.

Để phục vụ cho sự phát triển của 1 hệ sinh thái mới, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho 2 vị trí sau:

General Managing (Appshop)

 • Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của mảng xây dựng App cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân kinh doanh…
 • Tham mưu cho Ban điều hành dự án về việc điều hành và định hướng phát triển mô hình kinh doanh
 • Phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân kinh doanh
 • Gặp gỡ và giới thiệu App với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân kinh doanh
 • Tư vấn xây dựng và vận hành App phù hợp với từng yêu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân kinh doanh
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của mảng phụ trách
 • Quản lý, tuyển dụng và đào tạo các vị trí trong cơ cấu tổ chức
 • Quản lý phân bổ nguồn nhân lực và chi phí hợp lý
 • Chịu trách nhiệm về KPI của mảng phụ trách

General Managing (Payment & Affiliate)

 • Đề ra chiến lược, phương pháp tiếp cận và đàm phán các banking, wallet liên kết với hệ thống
 • Kết nối tất cả các banking, wallet vào hệ thống Marketing liên kết (Affilidate)
 • Đảm bảo các banking, wallet giao dịch qua hệ thống đều có những chương trình thu hút người dùng
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động
 • Quản lý, tuyển dụng và đào tạo các vị trí trong cơ cấu tổ chức
 • Quản lý phân bổ nguồn nhân lực và chi phí hợp lý

Yêu cầu công việc

General Managing (Appshop)

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy mô 40-50 người) hoặc Giám đốc kinh doanh
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc hiệu quả
 • Kỹ năng phân bổ và đào tạo nhân lực
 • Kỹ năng thuyết phục và giao tiếp xuất sắc.

KPI

 • Số lượng App shop
 • Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch thông qua App shop
 • Số lượng điểm Mpoint tích lũy qua App shop
 • Số lượng hàng hóa giao dịch của App shop

General Managing (Payment & Affiliate)

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ví điện tử hoặc sàn giao dịch theo mô hình Ecommerce
 • Có kiến thức về các hình thức thanh toán online, thanh toán không sử dụng tiền mặt
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc hiệu quả
 • Kỹ năng phân bổ và đào tạo nhân lực

KPI

 • Payment: 30%, Affiliate: 70%
 • Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch trên hệ thống
 • Số lượng hàng hóa bán qua Affiliate
 • Số lượng merchant/user sử dụng tool Affiliate

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục