English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

General Accountant

Mô tả công việc

1. Report monthly or quarterly taxes and annual settlement2. Report on profit and loss, calculate cost price3. Debt management4. Tracking inventory5. Accounting professions6. Prepares asset, liability, and capital account7. Recommends financial actions by analyzing accounting options.

Yêu cầu công việc

Graduated from Accounting/Auditing3-5 years of working experience at similar level.English: Good (is a must)Experience working for big-size companies with more than 500 employees.

 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép