Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

GĐ Vận hành hệ thống Thông tin Liên lạc (VOIP Manager)

Job requirement

 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
  • Lập kế hoạch cho hoạt động vận hành hệ thống thông tin liên lạc
  • Lập kế hoạch để triển khai các thay đổi.
  • Giám sát và đảm bảo tiến độ, chất lượng các hoạt động vận hành toàn bộ hệ thống  thông tin liên lạc.
  • Trực tiếp tham gia xử lý các sự cố, vấn đề của hệ thống  thông tin liên lạc.
  • Báo cáo tình trạng hệ thống.
  • Đảm bảo các tài liệu vận hành hệ thống luôn được cập nhật kịp thời.
 • Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
  • Phân công cán bộ hỗ trợ mức L3.
  • Đảm bảo SLA và chất lượng hỗ trợ của bộ phận
 • Trách nhiệm trong quản lý bộ phận được phân công:
  • Lập và triển khai kế hoạch hàng năm của bộ phận.
  • Quản lý nhân sự (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….)
 • Các trách nhiệm khác
  • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
  • Tổ chức và tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
  • Nhận diện, xử lý rủi ro công nghệ thuộc phạm vi của bộ phận.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
 • Job requirement

  Bằng cấp: chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

  Kiến thức - Chuyên môn:

  Nắm vững công nghệ thông tin liên lạc.
  Hiểu rõ các thành phần chức năng trong 1 hệ thống thông tin liên lạc cỡ lớn.
  Hiểu rõ các giải pháp thông tin liên lạc.

  Thành thạo trong vận dụng các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS

  Kinh nghiệm vận hành, triển khai các hệ thống thông tin liên lạc.

  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí CBQL

  Thành thạo các giải pháp, kỹ thuật xử lý rủi ro trong vận hành hệ thống thông tin liên lạc và các hoạt động vận hành chung khác.

  Thành thạo trong vận dụng các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS

  Benefits

  Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review