English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Gấp - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) - Tại Hà Nội

Mô tả công việc

- Tiếp nhận và tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ, xác định mục đích yêu cầu nghiệp vụ.- Tìm hiểu, định nghĩa yêu cầu dữ liệu, yêu cầu xử lý của nghiệp vụ.- Mô hình hóa yêu cầu của người sử dụng thành giải pháp ứng dụng.- Phân tích, thiết kế theo yêu cầu chức năng (Use Case), yêu cầu xử lý.- Lập tài liệu mô tả yêu cầu, Use Case, các sơ đồ mô hình liên quan, các màn hình giao diện người dùng, màn hình giao diện báo cáo, tài liệu hướng dẫn sử dụng.- Lập kế hoạch, xác định phạm vi, thứ tự ưu tiên của quá trình hiện thực công việc, dự án.- Tham gia các buổi họp kỹ thuật của nhóm và các bộ phận liên quan.- Trình bày, thống nhất các nội dung với các bộ phận liên quan khi triển khai dự án, công việc.- Điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc, cập nhật tiến độ.- Phối hợp với các đơn vị (bên trong, bên ngoài) thực hiện triển khai dự án, công việc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan đến Quản lý thông tin, Tài chính Ngân hàng,..- Hiểu về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu,chu trình phát triển phần mềm, phân tích, thiết kế ứng dụng, phân tích, thiết kế database, kiểm thử phần mềm.

- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về nghiệp vụ Thẻ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương