Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

GẤP - CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - KHỐI TÀI CHÍNH (TẠI HÀ NỘI)

Job requirement

- Tổng hợp, xây dựng và quản trị kế hoạch kinh doanh/ngân sách toàn hàng

- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách của các Khối/đơn vị

- Đầu mối xây dựng hệ thống thông tin MIS

- Phân tích các chỉ số tài chính, diễn biến các chỉ số tài chính định kỳ và đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của BLĐ

- Đánh giá khả năng sinh lời đối với từng hoạt động, từng sản phẩm, từng khách hàng, theo vùng miền trên quy mô toàn ngành; so sánh tổng quan với khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh khác mang lại.

- Tham gia góp ý các văn bản, chính sách, quy trình...liên quan theo yêu cầu của các phòng ban phù hợp nghiệp vụ/chức năng của phòng

Job requirement

-      Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng…

-     Có kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, có cảm nhận tốt về số liệu.

-    Ưu tiên sử dụng tốt Excel, SQL và các phần mềm tương tự…

-     Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương