To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

(GẤP)_NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình tuyển dụng, đăng tin, lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn và làm các thủ tục tiếp theo.

2. Chấm công, tính lương cho nhân viên Công ty.

3. Là cầu nối giữa Ban GĐ và người lao động, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty, tham mưu cho Ban GĐ ra các quyết định về nhân sự.

4. Hỗ trợ và phối hợp với Ban GĐ, các Phòng/Bộ phận trong công tác quản lý và quan hệ với Người lao động, xử lý Quan hệ Lao động

5. Đề xuất và vận hành các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: công tác đào tạo và tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng và các chế độ phúc lợi,….

6. Đề xuất xây dựng và giám sát thực hiện hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

7. Chủ trì xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Xây dựng, triển khai thực hiện hệ thống tiêu chí Đánh giá Hiệu quả công việc (KPI) đội ngũ nhân sự

8. Xây dựng khung chương trình đào tạo và phối hợp với các trưởng phòng ban xây dựng chương trình đào tạo hoàn chỉnh cho từng vị trí. Xây dựng kế hoạch đào tạo và kết hợp với các trưởng bộ phận, lãnh đạo công ty thực hiện. Quản lý, đôn đốc chương trình đào tạo của nhân viên gắn với KPI và vị trí công tác của từng nhân viên

9. Xây dựng, triển khai, và kết nối toàn công ty thực hiện các Hoạt động Tập thể, gắn kết đội ngũ hình thành văn hóa doanh nghiệp

10. Thực hiện công việc quản lý hành chính, quản lý và vận hành trang thiết bị của công ty.

Job requirement

- Tốt nghiệp ngành Hành chính - Nhân sự, Quản trị nhân lực, Luật, Tiếng Anh,..

- Có ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Nhân sự, tuyển dụng

- Kỹ năng giải quyết/ xử lý công việc: Có khả năng giải quyết vấn đề trong phạm vi công việc được giao theo đúng quy trình, quy định linh hoạt, mềm dẻo, khéo léo.
- Tiếng Anh lưu loát là một lợi thế.
- Thành thạo các kỹ năng văn phòng
 

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: 25 - 35
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

Number of employees: 100-499

FPT (Food Process Technology) is a customer and service oriented company, which is based in Bangkok. We are dedicated to provide superior complete solutions,... View more

(GẤP)_NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam