English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Front End Developer (AngularJS,HTML,CSS,JavaScript)

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

    Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 04-02-2019

  • Mức lương: 1,000 - 1,500 USD

Mô tả công việc

*Responsibilities:

· Design and develop web application and maintain existing products by technologies: Bootstrap 4, PHP Laravel 5.*, MySQL and MongoDB

· Design and implement RESTful APIs

· Good experience in UI/UX

· Involved in backend development by SCRUM/Agile Model

Yêu cầu công việc

REQUIREMENTS

·         More than 2 Years with Ajax, JavaScript, JQuery, Bootstrap, CSS and XML;

·         Experience in Laravel, PHP and Phalcon Framework

·         Experience in using Source Version Control (Github) as a MUST

·         Experience in SCRUM/Agile

·         Logical thinking, research skill and learn new technologies quickly

·         Eager to get things done

·         Teamwork and friendly

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép