English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Franchise Team Leader

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch nhượng quyền thương hiệu

- Chuẩn bị các thủ tục SOP, thủ tục nhượng quyền

- Thẩm định và đề xuất chọn đối tác nhượng quyền

- Theo dõi, giám sát các hoạt động nhượng quyền

Yêu cầu công việc

1.      Giới tính: Nữ / Nam

2.      Tốt nghiệp Đại học trở lên trong các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh

3.      Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên ít nhất là 02 năm

4.      Có mối quan hệ tốt với các Công ty, Đơn vị, Cơ quan, tổ chức cho thuê mặt bằng, Bất động sản

5.      Có tầm nhìn, có kỹ năng hoạch định chiến lược Nhượng quyền

6.      Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề, quản trị rủi ro

7.      Có tinh thần trách nhiệm và làm việc dưới áp lực cao