English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ (Security Assurance Senior Specialist)

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

  Ngành nghề: Ngân hàng

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 20-07-2018

 • Mức lương: 500 - 1,000 USD

Mô tả công việc

1. Triền khai công việc

 • Thiết kế và triển khai các quy trình & các biện pháp kiểm soát an ninh cần thiết để bảo vệ hệ thống thông tin và các tài sản khác
 • Xây dựng và duy trì chương trình tuân thủ để đảm bảo các thiếu sót về kiểm soát được
 • phát hiện & xử lý kịp thời
 • Phân tích nhu cầu và đề xuất giải pháp an ninh công nghệ liên quan đến quy trình & chính sách
 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng & triển khai dự án về an ninh thông tin & CNTT
 • Xây dựng và tham gia vào các dự án an ninh khi được yêu cầu
 • Thiết lập, phối hợp và duy trì kế hoạch đánh giá điểm yếu và kiểm thử xâm nhập từ bên trong và bên ngoài

2. Quản trị rủi ro:

 • Thiết lập/đóng góp xây dựng chính sách để quản trị rủi ro hiệu quả
 • Phát hiện, giám sát và triển khai kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động Đảm bảo tuân thủ chính sách & quy trình VIB cũng như các quy định luật pháp liên quan
 • Triển khai & báo cáo về các thiếu sót trong hoạt động kiểm soát được phát hiện thông qua khung kiểm soát nội bộ.

3. Dịch vụ khách hàng:

 • Không ngừng tìm kiếm và nhanh chóng thực hiện các cơ hội cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
 • Thực hiện mô hình “Khách hàng là Trọng tâm” trong BTS và trong mọi thời điểm khi làm việc với các khách hàng trong nội bộ VIB.

Yêu cầu công việc

 • Yêu cầu có bằng ĐH, chuyên ngành máy tính hoặc An toàn thông tin (ANTT) hoặc tương đương.
 • Yêu cầu ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực ANTT
 • Có  kinh nghiệm trong ngành tài chính là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm trong Quản trị CNTT, Rủi ro và Tuân thủ (Điều kiện bắt buộc)
 • Yêu cầu có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc thiết lập chính sách an ninh công nghệ & IT
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về nền tảng công nghệ & các yêu cầu an ninh công nghệ liên quan.
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về các giải pháp và công nghệ ANTT
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về đánh giá điểm yếu và khắc phục
 • Hiểu biết sâu về PCI DSS, OWASP, ISO 27001
 • Hiểu biết  sâu về khung quản trị rủi ro công nghệ
 • Hiểu biết sâu về các phương thức tấn công mạng và các phòng vệ
 • Kỹ năng giao tiếp tốtKỹ năng quản trị & làm việc nhóm tốt