To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FMS - Thợ gia công

Công ty cổ phần FECON
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Thực hiện công tác gia công thiết bị.

- Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa theo phân công của cấp trên

- Kiểm tra các hỏng hóc, phân tích, tìm ra nguyên nhân hỏng hóc đối với thiết bị cần sửa chữa

- Lập biên bản kiểm tra thiết bị, lập bảng vật tư và dự trù nhân công sửa chữa

- Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật, đưa ra phương pháp chế tạo gia công

- Phối hợp với cán bộ kỹ thuật kiểm tra thông số kỹ thuật, chất lượng vật tư trước khi gia công

- Thực hiện công tác gia công

- Nghiệm thu thiết bị sau khi gia công

- Hoàn thành hồ sơ sửa chữa và báo cáo cấp trên.

2. Quản lý thiết bị, dụng cụ sửa chữa

- Thường xuyên tìm tòi, đọc hiểu và nắm bắt được các nguyên lý hoạt động của các hệ thống, kết cấu của thiết bị của công ty

- Bảo quản dụng cụ sửa chữa được giao của tổ

Company Overview

Công ty cổ phần FECON

http://career.fecon.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... View more

Similar Jobs

FMS - Thợ gia công

Công ty cổ phần FECON