To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FMS - Nhân viên vật tư

Công ty cổ phần FECON
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Job requirement

  + Làm việc trực tiếp với các phòng ban liên quan;

  + Lập kế hoạch và thực hiện việc mua hàng;

  + Đánh giá kế hoạch đặt hàng, thực hiện các yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn nhà cung cấp;

   + Chuyển thông tin và hỗ trợ các tài liệu cần thiết cho nhà cung cấp;

   + Quản lý đặt hàng: xác nhận thời gian sản xuất, thời gian giao hàng và chi phí cho đến khi kết thúc;

   + Đảm bảo đơn hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả cho quản lý;

   + Xác định các cơ hội và thực hiện công việc để có hiệu quả. Góp phần củng cố và giảm chi phí từ các nhà cung cấp.

Company Overview

Công ty cổ phần FECON

http://career.fecon.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... View more

Similar Jobs

FMS - Nhân viên vật tư

Công ty cổ phần FECON