To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FMS - Nhân viên Kinh doanh

Công ty cổ phần FECON
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Lập báo giá ngoài hệ thống và lưu giữ hồ sơ liên quan đến hợp đồng dịch vụ thương mại.

- Ký và xác nhận khối lượng + Gía trị thuê thiết bị với các đơn vị sử dụng ngoài.

- Tính toán giá trị cho thuê, cung cấp vật tư, phụ kiện và hồ sơ thanh quyết toán liên quan đến hợp đồng kinh tế.

- Lập và dự báo doanh thu chi phí và báo cáo tháng, qúy và năm.

- Thực hiện tìm kiếm khách hàng và hợp đồng trong và ngoài hệ thống công ty.

- Thu hồi công nợ đã thực hiện trong và ngoài hệ thống công ty.

Company Overview

Công ty cổ phần FECON

http://career.fecon.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... View more

Similar Jobs

FMS - Nhân viên Kinh doanh

Công ty cổ phần FECON