Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

FLCHomes - Chuyên viên Quản lý đại lý

Công ty CP Tập đoàn FLC
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1. Giám sát công tác bán hàng và các chỉ tiêu khách hàng, chỉ tiêu doanh số của Đại lý.

- Quản lý giao dịch, cập nhật giao dịch hàng ngày của đại lý.

- Hỗ trợ, bám sát và thúc đẩy cho Đại Lý hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã cam kết.

2. Tham gia họp với đại lý và các phòng ban để tham mưu, đóng góp ý kiến, chuẩn bị các điều kiện để bán hàng.

- Chuẩn bị cuộc họp, tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp hàng tuần, cuộc họp của Phòng với các phòng/ ban liên quan hoặc khách hàng;

- Tổng hợp báo cáo công việc Tuần từ các bộ phận kinh doanh và hoàn thành báo cáo trình GĐKD trước thứ 2 hàng tuần.

- Kiểm soát danh sách khách hàng tiềm năng do các đầu mối báo cáo và tổng hợp báo cáo số liệu cho GĐKD hàng tuần, tháng hoặc trước mỗi đợt mở bán/sự kiện bán hàng cụ thể

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Tập đoàn FLC

http://career.flc.vn Tổng số nhân viên: 10000 - 4990

FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 16 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm: đầu tư phát... Xem thêm

FLCHomes - Chuyên viên Quản lý đại lý

Công ty CP Tập đoàn FLC