To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[FLC STONE] Chuyên viên Pháp chế

Công ty CP Tập đoàn FLC
Updated: 07/10/2019

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1.Tham mưu về pháp lý cho Ban Lãnh đạo Công ty và các đơn vị phòng ban để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty trong các hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh.

2.Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng, văn bản, công văn trong các hoạt động của công ty.

3. Thực hiện công tác pháp chế nội bộ.

4. Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban trong những hoạt động liên quan đến pháp luật, phòng ngừa rủi ro về pháp lý.

5. Soạn thảo, rà soát, sửa đổi bổ sung Nội Quy, quy chế hoặc các văn bản nội bộ của Công ty.

6. Thực hiện công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

7. Triển khai thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý đối với các dự án công ty đang triển khai.

8. Thay mặt công ty giải quyết các tranh chấp pháp lý.

9. Cập nhật, cung cấp cho các phòng, ban của công ty các thông tin quy định mới của pháp luật , tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh của Công ty

           10. Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Company Overview

Công ty CP Tập đoàn FLC

http://career.flc.vn Number of employees: 10000 - 4990

FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 16 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm: đầu tư phát... View more

[FLC STONE] Chuyên viên Pháp chế

Công ty CP Tập đoàn FLC