Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

FLC GROUP - PHÓ PHÒNG NỘI DUNG

Job requirement

- Chịu trách nhiệm quản lý công việc chung của nhóm biên tập nội dung.
- Lập kế hoạch hành động năm qúy tháng cho phòng, kế hoạch cụ thể cho từng nhân viên. 
- Xây dựng cơ cấu, định hướng nội dung, biên tập theo chuyên đề (Định vị thương hiệu cá nhân - Lãnh đạo Tập đoàn, thương hiệu Tập đoàn, hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án, hỗ trợ bán hàng và marketing các sản phẩm, quảng bá du lịch, sự kiện, quảng cáo, truyền thông nội bộ, an sinh xã hội...)
- Viết và Biên tập nội dung/Thông tin/Thông cáo báo chí, các bài viết phân tích tổng hợp, các bài viết chuyên sâu cho từng chiến dịch, chương trình truyền thông cụ thể. Viết và biên tập các báo cáo trong Báo cáo thường niên của Tập đoàn theo sự phân công của Lãnh đạo ban. 
- Chủ trì phối hợp các Phòng ban để biên tập và đề xuất nội dung từng Kế hoạch truyền thông. Kiểm soát việc đăng tải các nội dung trên các kênh truyền thông theo đúng thông điệp.
- Phối hợp với Phòng Quan hệ Báo chí tổ chức triển khai các hoạt động Truyền thông

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: báo chí, biên tập, truyền thông.....

- Khả năng biên tập tốt, ưu tiên các lĩnh vực bất động sản, tài chính, kinh tế xã hội.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Giao tiếp tốt 

- Có kỹ năng sáng tạo và đổi mới

- Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.

- Có kiến thức nội dung về nhiều lĩnh vực

- Khả năng quản trị và điều phối công việc

- Đạo đức tốt - Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén - Chịu được áp lực công việc

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Salary review