To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FLC GROUP - CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Công ty CP Tập đoàn FLC
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức cho các chương trình, hoạt động nội bộ của Tập đoàn, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của Tập đoàn;

2. Lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện Tập đoàn nhằm gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ;

3. Chịu trách nhiệm quản lý, chủ động cập nhật thông tin/hình ảnh; viết và biên tập tin bài, nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ như website nội bộ, bản tin nội bộ, bảng tin nội bộ, các tài khoản mạng xã hội, email, forum… nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho cán bộ nhân viên Tập đoàn

4. Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, chuyên trang thông tin nội bộ mới nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Tập đoàn, các chế độ chính sách nhân sự, các chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn…

Company Overview

Công ty CP Tập đoàn FLC

http://career.flc.vn Number of employees: 10000 - 4990

FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 16 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm: đầu tư phát... View more

FLC GROUP - CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Công ty CP Tập đoàn FLC