To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FLC GROUP - CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ (GRAPHIC DESIGNER)

Công ty CP Tập đoàn FLC
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Triển khai các công việc liên quan đến thiết kế phục vụ công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh  Tập đoàn

2. Triển khai các thiết kế phục vụ cho sự kiện của Tập đoàn

3. Thực hiện thiết kế các tài liệu marketing của Tập đoàn

4. Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn và các sản phẩm dịch vụ trực thuộc Tập đoàn FLC

5. Hỗ trợ các phòng ban, các công ty thành viên các công việc liên quan đến thiết kế hình ảnh 

Company Overview

Công ty CP Tập đoàn FLC

http://career.flc.vn Number of employees: 10000 - 4990

FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 16 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm: đầu tư phát... View more

FLC GROUP - CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ (GRAPHIC DESIGNER)

Công ty CP Tập đoàn FLC