English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

FLC Group - Chuyên viên Nhân sự

Mô tả công việc

 • Thực hiện các thủ tục nhân sự theo đúng quy định của Nhà nuớc và Công ty
 • Thủ tục nhân sự bao gồm: rà soát hồ sơ tiếp nhận nhân sự mới, hợp đồng lao động, điều chuyển, bổ nhiệm/miễn nhiệm, điều chỉnh thu nhập, khen thuởng kỷ luật, chấm dứt HÐLÐ….
 • Cập nhật quản trị hệ thống thông tin, dữ liệu nhân sự trên phần mềm nhân sự
 • Thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến theo dõi và xác nhận các chế độ chính sách của Tập đoàn: ..
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ nhân sự
 • Thực hiện các báo cáo tổng hợp dữ liệu nhân sự liên quan.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học Quản trị nhân lực, luật, kinh tế quản trị kinh doanh...
 • Có kiến thức về Luật lao động - Luật Thuế - Thông tư nghị định về lao động tiền lương
 •  Sử dụng tốt Microsoft Excel, phần mềm nhân sự
 • Có tư duy logic
 • Cẩn thận, chăm chỉ
 • Có khả năng tiếng Anh là 1 lợi thế

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương