To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FLC DIGICOM - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Công ty CP Tập đoàn FLC
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

* Tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng đối tác về thông tin các sản phẩm của Công ty.

* Quản lý, theo dõi, thông kê, báo cáo doanh số, chỉ tiêu kinh doanh hàng tuần, hàng tháng cho cấp trên.

* Tham mưu cho Trưởng bộ phận, Giám đốc bộ phận giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn, khu vực được phân công.

* Chịu trách nhiệm doanh số kinh doanh theo khu vực được phân công.

Company Overview

Công ty CP Tập đoàn FLC

http://career.flc.vn Number of employees: 10000 - 4990

FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 16 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm: đầu tư phát... View more

FLC DIGICOM - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Công ty CP Tập đoàn FLC