English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

FJC- Chuyên viên phân tích thống kê Kinh doanh -Business Assistant

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho hệ thống kinh doanh.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của hệ thống toàn quốc và đưa ra các cảnh báo kịp thời cho GĐ Bán Lẻ

- Cung cấp dữ liệu kinh doanh theo ngày/tuần/tháng/quý/năm của hệ thống kinh doanh cho GĐ Bán Lẻ và các chức danh liên quan.

- Tham gia xây dựng KPIs các chức danh trong hệ thống bán lẻ và theo dõi KPIs của các chức danh nhằm cảnh báo cho GĐ Bán Lẻ.

- Tham gia xây dựng và kiểm soát các quy trình làm việc.

- Theo dõi và kiểm soát chi phí và lợi nhuận của hệ thống kinh doanh.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của quản lý

- Đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh thu và các chương trình chăm sóc khách hàng.

- Thu thập thông tin, phân tích, báo cáo thị trường và đối thủ cạnh tranh và đề xuất đối sách phù hợp.

- Đề xuất/giải pháp có tác động làm giảm chi phí hoạt động của hệ thống bán lẻ

- Phân tích các yếu tố tác động đến việc gia tăng thị phần trong kênh bán lẻ.

- Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với xu hướng thiết kế của Công ty, thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính   : Nam/ Nữ

- Độ tuổi     : từ 25-35 tuổi

- Bằng cấp  : Đại học các ngành kinh doanh thương mại marketing

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm ở vị trí liên quan

- Kỹ năng:

  • Kỹ năng phân tích số liệu và thị trường.
  • Có khả năng lập dự báo.
  • Biết sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu (SPSS).
  • Có khả năng đọc tham khảo tài liệu liên quan.
  • Kỹ năng giao tiếp.
  • SỬ DỤNG TIẾNG ANH THÀNH THẠO

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương