English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

FJC- Chuyên viên IT Helpdesk

Mô tả công việc

Nhóm công việc theo chính :70%

1.Quản trị vận hành hệ thống Eoffice 10%

-Theo dõi vận hành hệ thống để hệ thống

-Thêm người dùng theo yêu cầu của lãnh đạo

-Hướng dẫn người dùng sử dụng

2. Quản trị vân hành hệ thống theo dõi thẻ in ra vào công ty 10%

- Tiếp nhận thông tin tin thẻ từ các đơn vị phòng ban

- In thẻ >> báo cho các đầu mối thông tin

-Báo cáo lại cho quản lý

3. Quản lý vận hành bản Led tại các tầng và sảnh tâng 1 10%

- Tiếp nhận thông tin về các sự kiện trong tập đoàn từ ban truyền thông

-Cập nhật các thông tin lên bảng điện tử

4. Quản lý tài sản CNTT 40%

- Quản lý hệ thông cấp phát máy tính cho nhân viên

-Thống kê theo dõi xuất nhập tồn kho máy tính

-Báo cáo định kỳ cho cấp quản lý

5.Quản lý hệ thống wifi 20%

-Vận hành theo dõi hệ thống wifi tập đoàn

6. Hỗ trợ các phòng ban về CNTT 5%

-Xử lý sự cố máy tính, điện thoại, máy in…..

7. Hỗ trợ sự kiện tập đoàn 5%

Yêu cầu công việc

 
  • Tốt nghiệp các học viện quốc tế như FPT-aptech
  • Trường Đại học  ngành công nghệ thông tin
  • ưu tiên nếu có Chứng chỉ/kỹ năng về kỹ thuật (nếu có)
  • ưu tiên nếu có Chứng chỉ lập trình viên quốc tế
  • có kinh nghiệm tối thiểu 02-07 năm trong ngành

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương