To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Finance Sales Executive - Male

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Yanmar Việt Nam
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ & QUYỀN HẠN:

1 - Xây dựng kế hoạch hợp tác các Ngân hàng nhằm:

 • Làm việc với các ngân hàng nhằm xây dựng chương trình hỗ trợ tài chính cho khách hàng
 • Hỗ trợ đại lý phối hợp với ngân hàng nhằm tạo điều kiện vay mua náy cho khách hàng
 • Xây dựng cơ chế mua lại máy cũ và bán máy mới cho khách hàng
 • Xây dựng cơ chế bán máy cũ mua lại từ khách hàng
 • Đề xuất các chương trình tài chính phối hợp cùng Ngân hàng

2 - Đánh giá năng lực tài chính Đại lý:

 • Định kỳ đánh giá năng lực tài chính của Đại Lý
 • Báo cáo kịp thời nếu đại lý mất khả năng chi trả cho Yanmar

3- Hỗ trợ đề xuất giải pháp tài chính của đại lý cho khách hàng:

 • Xây dựng giải pháp hỗ trợ vay vốn từ Đại Lý cho khách hàng
 • Xây dựng mô hình chuẩn trong hỗ trợ vay vốn từ Đại Lý cho khách hàng nhằm đảm bảo an toàn & tránh rủi ro khi cho vay

4- Xây dựng cơ chế đánh giá khách hàng:

 • Hỗ trợ xây dựng quy trình đánh giá khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro khi bán máy & cho vay
 • Hỗ trợ đưa ra quy trình theo dõi và thu hồi nợ của Đại Lý từ khách hàng

5- Đề xuất hạn mức tín dụng cho Đại Lý :

 • Đề xuất cấp hạn mức tín dụng cho Đại Lý khi mua máy từ Yanmar
 • Xây dựng cơ chế theo dõi & đánh giá nếu đại lý có đấu hiệu mất khả năng chi trả

6- Chính sách bảo lãnh của đại lý khi mua máy yanmar:

 • Xây dựng mức phí tối đa hỗ trợ bảo lãnh của Yanmar cho Đại Lý
 • Tương tác với các ngân hàng từng Đại lý nhằm xây dựng cơ chế thông suốt & rõ ràng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROLES-RESPONSIBILITIES-RIGHTS:

1 - Build up cooperation plan with other banks:

 • Work with banks aiming to build up financial support program for customer.
 • Support dealers to cooperate with banks aiming to support customer to buy machine more easily.
 • Build up "Buy back old machine & sell brand new one to customer
 • Buld up procedure to sell out the old machine to other customer.
 • Suggest financial program to cooperate with banks

2 - Evaluate Dealer's financial ability:

 • Periodically evaluate Dealer's financial ability
 • Report on time if Dealer loose payment ability to YAV

3- Support financial solution suggestion from dealer to customer:

 • Build up lending support solution from Dealer to customer
 • Build up standard model for lending supporting program from Dealer to customer aiming to ensure safety & reduce risks when lending

4- Buid up Customer evaluation system:

 • Support to build up customer evaluation procedure aiming to reduce risks when selling machine & lending money.
 • Support to set up procedure for keep tracking & revoke Debt from customer.

5- Suggest credit limitation for dealer :

 • Suggest to issue credit limitation for Dealer when buying machine
 • Build up keep tracking & evaluation procedure if Dealer have signal of lost of payment ability to YAV.

6- Bank guarantee policy from Dealer when buying machine:

 • Build up Max bank guarantee fee supporting program from YAV to Dealers.
 • Interacting each dealer's banks aiming to build up smoothly & clearly.

Job requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đăng chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.

2. Kỹ năng : Giao tiếp tốt cả bản ngữ và tiếng Anh

3. Kinh nghiệm: Có ít nhất hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, ngân hàng hoặc vị trí có liên quan

4. Phẩm chất: 

- Có thể đi công tác ngoài tỉnh

- Thật thà, siêng năng, nhiệt tình, chăm chỉ….

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

1. Công Tác Phí:

Ở Việt nam:

 • 300.000 VND/ngày công tác
 • 600.000 VND/chi phí ks/đêm
 • Nếu đi 4 tỉnh trung ương là :700.000k/đêm

Ở nước ngoài:

 • 50 USD/ công tác phí
 • 100 USD/ khách sạn
 • Trợ cấp áo ấm khi đi nước ngoài : 25 USD/lần đi 

2. Cơm, xăng:

 • Tiền cơm: 920.000 VND/tháng
 • Tiền xăng: 650.000 VND/ tháng

3. Thưởng:

 • Lương tháng 13
 • Thâm niên : 3 năm nửa tháng lương, 5 năm 1 tháng, 10 năm 2 tháng
 • Thưởng theo KPI vào tháng 03 hàng năm

4. Phép Năm:

 • Tăng ngày phép theo thăm niên: 3 năm thêm 1 ngày, 6 thêm 1 ngày, 9 năm thêm 1 ngày, 12 năm thêm 1 ngày

5. Bảo Hiểm:

 • TAI NẠN 24/24 VÀ HEALTH CARE CỦA MSIG
 • ĐÓNG FULL LƯƠNG BHXH THEO QUY ĐỊNH LUẬT BHXH

6. Công đoàn:

 • Tham gia công đoàn đầy đủ, được nhận tiền, quà vào cac dịp lễ, tết….

7. Dụng cụ làm việc:

 • Máy tính xách tay
 • Sim điện thoại trả sau
 • Thẻ taxi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUIREMENTS:

1. Education:: College  graduated specializing for bank, finance

2. Skills: Good at communication both Vietnamese and English

3. Experiences: At least more 1 year expeience for bank or semilar position

4. Personalities: 

- Able to go business trip out of working area.

- Honesty, diligence, enthusiasm, hard work ....

EMPLOYEE'S WELFARE:

1. Business Trip fee:

In Vietnam

 • 300.000 VND/ day
 • 600.000 VND/ Hotel fee/ night
 • For HCM, Ha Noi, Danang, Hai Phong:700.000 VND/ night

Abroad:

 • 50 USD/ day
 • 100 USD/ Hotel fee/ night
 • Providing coat: 25 USD/ business trip

2. Meal, Petrol:

 • Meal: 920.000 VND/ month
 • Petrol: 650.000 VND/ month

3. Reward:

 • 13th month salary
 • Seniority: 3 years and half a month salary, 5 years and 1 month, 10 years and 2 months
 • Bonus according to KPI in March every year

4. Paid Day Off:

 • Increase the leave days according to annual visits: 3 years add 1 day, 6 more 1 day, 9 years add 1 day, 12 years add 1 day

5. Insurance:

 • Accident insurance 24/24 and Health care from MSIG
 • Apply Social Insurance base on total salary

6. Union:

 • Join the union and receive gift from holiday, special festival,…

7. Working Took:

 • Laptop
 • Sim Card
 • Taxi Card

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 2 tháng /2 month
 • Working time: 1 năm
 • Training opportunities: Được trao đổi trực tiếp từ các chuyên gia Nhật/ Training / communication with Japanese.

Company Overview

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Yanmar Việt Nam

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Yanmar Việt Nam đang cần tuyển dụng cho các vị trí sau :

Finance Sales Executive - Male

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Yanmar Việt Nam