Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

FCPL1- Kỹ sư chất lượng

Công ty cổ phần FECON
Ngày cập nhật: 11/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

'1. Kiểm soát , đánh giá chất lượng thi công tại công trường:
-Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường, kiểm soát chất lượng, đánh giá chất lượng
- tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công cảu SM
2. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA.
3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần FECON

http://career.fecon.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... Xem thêm

FCPL1- Kỹ sư chất lượng

Công ty cổ phần FECON