To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

FCN - Giám đốc Dự án Điện năng lượng mặt trời, điện gió

Công ty cổ phần FECON
Updated: 15/02/2019

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Employee Shuttle Service, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

  • Đánh giá, phát triển cơ hội, xây dựng phương án đầu tư dự án điện mặt trời, điện gió
  • Chủ trì tổ chức triển khai các thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư, đàm phán các hợp đồng cho dự án 
  • Tổ chức bộ máy, quản lý triển khai thi công và vận hành dự án

+ Lên phương án và tham gia thành lập, xây dựng doanh nghiệp dự án, tổ chức nhân sự cho dự án 

+ Cùng doanh nghiệp dự án và các đối tác tổ chức thúc đẩy triển khai các phương án đầu tư về mặt pháp lý/kỹ thuật/tài chính/thi công và quản lý dự án

+ Cùng doanh nghiệp dự án tổ chức vận hành dự án sau thi công; đánh giá hiệu quả đầu tư và phương án quản lý danh mục/tái cấu trúc..

Company Overview

Công ty cổ phần FECON

http://career.fecon.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... View more

FCN - Giám đốc Dự án Điện năng lượng mặt trời, điện gió

Công ty cổ phần FECON