Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

FCN - Chuyên viên đảm bảo chất lượng hệ thống (ISO)

Công ty Cổ phần FECON
Ngày cập nhật: 15/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

1. Hệ thống quản lý tích hợp theo ISO

 • Tiếp nhận yêu cầu hoặc rà soát định kỳ, đề xuất và tham gia soạn thảo/điều chỉnh toàn bộ tài liệu, quy trình hướng dẫn tác nghiệp của hệ thống quản lý tích hợp theo ISO, đảm bảo phù hợp theo luật định
 • Triển khai thực hiện và lập báo cáo đánh giá nội bộ tuân thủ tài liệu, các quy trình quy định của Công ty tại Văn phòng/dự án; theo dõi; kiểm tra báo cáo đánh giá việc thực hiện các hành động ứng phó, khắc phục phòng ngừa, cải tiến của các Phòng/ban/Đơn vị;
 • Tổ chức và tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn áp dụng cho toàn bộ CBNV về hệ thống quản lý tích hợp theo ISO, các tài liệu quy trình quy định nội bộ
 • Triển khai và/hoặc tham gia các chương trình phát triển năng lực đánh giá nhân viên nội bộ, đánh giá Trưởng đoàn theo các tiêu chuẩn ISO;
 • Lập, kiểm soát phân phối và lưu trữ, số hóa toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan của hệ thống quản lý chất lượng và các hoạt động của ban ISO theo quy định.

2. Phát triển nguồn lực mạng lưới đảm bảo chất lượng và quản trị rủi ro

 • Tham gia nhận diện danh mục rủi ro/ cơ hội và theo dõi báo cáo các sự cố của các Phòng/ban/Đơn vị/Ban ISO trong quá trình vận hành hệ thống quản lý tích hợp theo ISO; tham gia đề xuất các phương pháp nhận diện, đánh giá, đo lường xu hướng tiến triển và giải pháp ứng phó, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro;
 • Phối hợp bộ phận an toàn, kỹ thuật thực hiện nhận diện mối nguy, rủi ro/cơ hội về an toàn sức khỏe, nghề nghiệp, môi trường lao động, kỹ thuật thi công và quản lý dự án; đề xuất giải pháp kiểm soát, ứng phó

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,...
 • Hiểu biết sâu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, luật định liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, môi trường ISO (ISO 9001, 45001, 14001,...)
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Hiểu biết về hệ thống và tình hình Công ty
 • Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc, ưu tiên các công ty Xây dựng, 02 năm làm công tác quản lý chất lượng, an toàn theo ISO, hoặc QA/QC

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... Xem thêm

FCN - Chuyên viên đảm bảo chất lượng hệ thống (ISO)

Công ty Cổ phần FECON