English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

FCI-Chuyên viên kỹ thuật

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Ngành nghề: Xây dựng

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 17-05-2019

  • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Lập Biện pháp thi công, tiến độ, bóc tách khối lượng, đề xuất giải pháp thiết kế

- Lập tiến độ thi công

- Lập biện pháp thi công, tính toán biện pháp, bóc tách khối lượng

- Kiểm toán kết cấu

- Tham mưu cho trưởng phòng về quản lý kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, tổ chức thi công.

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, giao thông, hạ tầng đô thị.

- Đọc hiểu tài liệu, giao tiếp bằng Tiếng Anh.

- Hiểu biết về vật liệu xây dựng, thiết bị thi công, phương án thi công.

- Lập được biện pháp thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục cầu và đường.

- Tính toán thành thạo các biện pháp thi công, kết cấu công trình.