English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Factory Manager

Mô tả công việc

*** Job Description:

• General Production

1. Responses the output per management setup budget & target

Chịu trách nhiệm quản lý sản lượng và mục tiêu đề ra

2. Responses the quality standard of customer requirement

Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng theo yêu cầu của khách hàng

3. Responses the Del schedule per customer requirement

Chịu trách nhiệm lên lịch giao hàng theo yêu cầu của khách hàng

4. Responses the Production plan per customer del

Chịu trách nhiệm kế hoạch sản xuất

5. Support the Operation Director properly control & develop the factory capacity

Hỗ trợ giám đốc điều hành kiểm soát và phát triển năng suất sản xuất của nhà máy

6. Responses the Production material wastage & control at the lowest level

Chịu trách nhiệm quản lý hàng phế ở mức hao hụt thấp nhất

Yêu cầu công việc

*** Job Requirement:

• Graduated from University or relevant qualification in mechanical engineering.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí chế tạo.

• At least 5 years experiences at the relevant position. 

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

• Experience in Printing Label Operation will be preferable

• Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhà máy in nhãn.

• Working hour: from Monday to Saturday.• Làm việc giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Bảy.

• English or Chinese fluently.

• Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa.

***Benefit:

·         Lương + Thưởng xứng đáng theo năng lực

·         Ăn trưa, tiền chuyên cần, thâm niên và các chế độ BH theo quy định của công ty và nhà nước 

More Information

·         Degree: University

·         Age: from 35

·         Job type : Permanent

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép