Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Facility Technician (Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Cơ Sở Hạ Tầng)

Job requirement

● Troubleshoots and conducts periodic inspections to determine maintenance work required.

● Follows Preventive Maintenance Instructions and ensures that the records for such are properly documented.

● May perform or assist in the installation, relocation and reinstallation of new and/or existing equipment.

● May perform or assist in the repair and maintenance of support equipment that includes but is not limited to, air compressors, air dryers, vacuum systems, HVAC, and DI water Systems.

============================================================================================================

  • Khắc phục sự cố và tiến hành kiểm tra định kỳ để xác định công việc bảo trì cần thiết.
  • Theo dõi Hướng dẫn Bảo trì Phòng ngừa và đảm bảo rằng các ghi nhận cho việc đó được ghi lại đúng cách.
  • Có thể thực hiện hoặc hỗ trợ cài đặt, di chuyển và cài đặt lại thiết bị mới và / hoặc thiết bị hiện có
  • Có thể thực hiện hoặc hỗ trợ sửa chữa và bảo trì các thiết bị hỗ trợ bao gồm: máy nén khí, máy sấy không khí, hệ thống chân không, HVAC và Hệ thống nước DI và nhiều máy móc liên quan khác.

Job requirement

● Requires a college degree or equivalent.

● Plus at least 1 - 3 years experience.

=====================================================================

  • Yêu cầu bằng cao đẳng hoặc liên quan
  •  Ít nhất từ 1 - 3 năm kinh nghiệm.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương