English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Facility Manager

Mô tả công việc

 • Ensure the normal operation of factory facilities with good reliability and efficiency.
 • Ensure the performance and professionalism elevation of department staff
 • Support the business growth and production requirement of the company
 • Dispatch and manage manpower to operate and maintan factory facilities based on SOP
 • Evaluate the performance of department staff.
 • Provide training course for department staff
 • Identify systematic problems and solutions based on data-driven approaches
 • Propose hardware upgrade and extension based on the production plans and the policy of the company
 • Report the energy and water efficiency to NIKE in English monthly

Yêu cầu công việc

 • Bachelor's degree or above. Major in electrical or environmental engineering.
 • 2-year working experience in factory facility affair or above 
 • Be familiar with the theory of operation of power supply system
 • Be familiar with the theory of operation of waste water treatment
 • Be familiar with the theory of operation of air conditioners
 • English conversation

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, - Lương xứng đáng theo năng lực, trả đầy đủ và đúng hạn. - Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN - Khám chữa bệnh miễn phí tại phòng y tế của công ty. - Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13