English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Export Staff (1->2 years experience) - VSIP II, Binh Duong

Mô tả công việc

  • Communication shipping schedule with customer
  • Handle all process for all export shipments (booking, shipping, invoice)
  • Follow Engineering Invoice (Tooling/Sample invoice) processing
  • Take care of customer claims
  • Handle any problem with forwarder/customs
  • Make customs BOMs
  • Check and arrange payment to forwarder
  • Manage declaration sheets returned from customs broker and file record
  • Preparation documents to get C/O from government, then send to customer
  • Work on others task from Manager

Yêu cầu công việc

1)    Degree: International Business Economic field, Import – Export, Logistics or related field;

2)    Experience: At least 1 year in declaration customs on E-customs system

3)    English: Good communication in English skills

4)    Others:

-       Careful

-       Hard-working

-       Willing to learn

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép