English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

EVENT INTERN

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ chạy Event.
 • Tìm kiếm địa điểm tổ chức sự kiện.
 • Chuẩn bị Logistic cho chương trình.
 • Làm việc với Supplier, các bộ phận như: Creative, Purchasing…
 • Hỗ trợ làm research và báo cáo.
 • Viết biên bản cuộc họp, chuẩn bị danh mục hàng hóa, soạn hàng hóa.
 • Làm MC script.
 • Những công việc khác theo sự chỉ định của trưởng bộ phận.

 

Yêu cầu công việc

 • Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành PR, Communication and Marketing,…hoặc các ngành có liên quan. Yêu thích công việc làm sự kiện
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (là một lợi thế)
 • Có khả năng làm Multitasking.
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
 • Có thể làm việc ngoài giờ và chạy chương trình cuối tuần.

Phúc lợi

Training & Development