English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Event Coordinator

Mô tả công việc

 • Phụ trách triển khai các dự án Event của công ty.
 • Hỗ trợ các bộ phận liêm quan trong quá trình đấu thầu nhằm đảm bảo tính khả thi đồng thời đạt được mục tiêu đề ra của khách hàng
 • Đề xuất các hạn mục cần thiết trong event như quà tặng, PGs, nghệ sĩ...
 • Chịu trách nhiệm hợp đồng với các nghệ sĩ/MC… & các đối tác về logistic khác cho chương trình cũng như nghiệm thu thanh lý sau chương trình;
 • Phát triển & thực thi dự án chuyên sâu sau khi khách hàng đã ký HĐ
 • Chủ động phối hợp đồng thời với Thiết kế / sản xuất và Account để đưa ra Pre-production report và trình duyệt khách hàng;
 • Sau chương trình làm nghiệm thu/thanh lý và quyết toán dự án
 • Lập báo cáo nghiệm thu sau chương trình gửi khách hàng
 • Thông báo kịp thời và hợp tác cùng Account giải quyết những sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện dự án
 • Lấy Báo giá và làm hợp đồng với nhà cung cấp cho tất cả các dự án (tối thiểu từ 2 nhà cung cấp); tổng hợp giá bằng báo cáo excel để so sánh khi cần
 • Giám sát chặt chẽ các nhà cung cấp/nghệ sĩ để đảm bảo chất lượng công việc đã đề ra
 • Điều phối quản lý trước – trong và sau sự kiện.

Yêu cầu công việc

 • Ưu tiên: Nam
 • Kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trở lên ở vị trí tương ứng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty về sự kiện);
 • Có khả năng quản lý triển khai tốt.
 • Khả năng giao tiếp, quản lý nhóm, quản lý sự kiện là một lợi thế;
 • Có khả năng chịu áp lực và và môi trường làm việc linh động (làm ngoài giờ, đi công tác).
 • Tư tưởng phát triển nghề nghiệp ổn định, khả năng tự học và ham học hỏi mở rộng kỹ năng và kiến thức;
 • Tiếng Anh cơ bản.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép