Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Engineer / Kỹ Sư

THERM -X SVT
Ngày cập nhật: 26/03/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả công việc

 • Design fixtures for production
 • Create 3D models and drawings for parts to assist manufacturing and assure consistency.
 • Develop and improve production techniques.
 • Assist with designing routers to assure traceability and integrity of the production processes.
 • Take part in new product or service development.
 • Assist with searching for sources for materials.
 • Assist with system development and improvement.
 • Assist in monitoring ISO compliance in production.
 • And other tasks assigned by supervisor.

-----------------------------------------

 • Thiết kế thiết bị gá để hỗ trợ sản xuất
 • Tạo mô hình 3D và bản vẽ cho các bộ phận để hỗ trợ sản xuất và bảo đảm tính đồng bộ.
 • Phát triển và cải tiến kỹ thuật sản xuất.
 • Hỗ trợ thiết kế bộ định tuyến để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tính toàn vẹn của quá trình sản xuất
 • Tham gia vào việc phát triển sản phẩm mới.
 • Hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung ứng vật tư.
 • Hỗ trợ xây dựng và cải tiến hệ thống.
 • Hỗ trợ giám sát việc tuân thủ ISO trong sản xuất.
 • Và các nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận phân công.

Yêu cầu công việc

 • Competence in MS Outlook, Word, Excel.
 • Able to design fixture and create drawings using 3D design application like Solidwork or Inventor.
 • Experience and knowledge in mechanical engineering.
 • Experience and knowledge in electrical and electronic engineering is a plus.
 • Knowledge in GD&T is a plus.

Supporting skills: 

 • Able to work independently.
 • Problem solving, root cause analysis.
 • Organizational skills
 • Teamwork skills

--------------------------------------------

 • Biết sử dụng MS Outlook, Word, Excel.
 • Biết  sử dụng ứng dụng thiết kế 3D như Solidwork hoặc Inventor để tạo bản vẽ.
 • Kinh nghiệm và kiến thức về kỹ thuật cơ khí.
 • Kinh nghiệm và kiến thức về điện và điện tử là một lợi thế.
 • Kiến thức về GD&T là một lợi thế.

KỸ NĂNG HỖ TRỢ CHO CÔNG VIỆC.

 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Giải quyết vấn đề, phân tích nguyên nhân gốc rễ.
 • Các kỹ năng liên quan đến hoạch định và sắp xếp công việc.
 • Các kỹ năng làm việc xây dựng nhóm.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

THERM -X SVT

http://thermxsvt.com Tổng số nhân viên: 100

Therm-x SVT was established on Jun.28th, 2007 with the goal of producing high quality price competitive ưire harnesses, machined parts, electromechanical... Xem thêm